Програма

09:00 – 09:30 Регистрация и откриване на информационната кампания
09:30 – 10:45 Модул 1 – ЕСКО Механизъм – Ефекти и ползи за отделните потребители и за икономиката на България
10:45 – 11:00 Кафе-пауза
11:00 – 12:15 Модул 2 – Правен анализ на примерни ЕСКО договори
12:15 – 12:45 Кафе-пауза
12:45 – 14:00 Модул 3 – Практическо ръководство за прилагане на ЕСКО механизма в България

Закриване на информационната кампания