План – график

Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания.

 

По проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

 

План-график

Град Дати
гр. Пловдив, хотел Плаза /бул. България 125/ 09 юли 2019
гр. Велико Търново, хотел Премиер /ул. Сава Пенев 1/ 10 юли 2019
гр. Бургас /бул. Демокрация, комплекс Лазур/ 11 юли 2019
гр. Варна, Висше Училище по Мениджмънт /ул. Оборище 13А/ 12 юли 2019
гр. София, парк-хотел Москва, /ул. Незабравка 25/ 16 юли 2019
гр. Враца, хотел Хемус / пл. Христо Ботев 1 / 17 юли 2019